international legal personality

  1. Noun, International Law uluslararası hukuk kişiliği