knock someone up

  1. Verb kapısını çalarak birini uyandırmak