leash

 1. yular, tasma.
  hold in leash: yularını elden bırakmamak.
 2. dizginleme, zaptu rapt, kontrol, kısıtlama.
  to keep one's temper in leash: dizginlemek, zaptu
  rapta almak.
  a tight leash on one's subordinates: maiyetindekiler üzerinde sıkı bir kontrol.
 3. (avcılıkta) üç cins hayvandan oluşan takım.
 4. dizginlemek, zaptu rapta almak, kontrol etmek.
  to leash the energy of the atom.
 5. (yular, tasma, ip vb. ile) birbirine bağlamak.
kontroldan sıyrılmaya/kurtulmaya çalışmak, serbest kalmaya çabalamak.
bir şeyi sıkı kontrol altına almak Verb