lie heavy on sb's conscience

  1. Verb birinin içine oturmuş olmak
  2. Verb vicdanı muazzep olmak