lie to

  1. geminin başını rüzgâra çevirip durmak, orsa alabanda eğlendirmek.
(a) birisini yalancılıkla itham etmek, yalanlamak, tekzip etmek, (b) yalancı(lığını meydana) çıkarmak,
yalanlamak, yalan olduğunu ispat etmek/göstermek.
yalanıninı çıkarmak Verb
bankada yatmak Verb
bir önergeyi arka plana atmak Verb
kanun tasarısını sürüncemede bırakmak Verb
yatırmak Verb
gerçek olmadığını göstermek Verb
saldırılara açık bulunmak Verb
birinin mesleği kapsamı içinde olmamak Verb
birinin maddi olanağı dahilinde olmamak Verb