live in fear

  1. Verb korku içinde yaşamak
  2. Verb korkuyla yaşamak