lose one's sense of direction

  1. Verb yön duygusunu yitirmek