lost article

  1. kaybolan eşya
  2. bulunan eşya
  3. lukata
kayıp bir eşyayı bulmak Verb
kaybedilen bir şeyi ele geçirmek Verb
kayıp bir eşyanın bulunup geri alınması