madik

  1. (slang) trick
to humbug Verb
to psyche out Verb
to pull a fast one Verb
(slang) to trick Verb

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Çocukların misketlere fiske vurmak sûretiyle oynadıkları ... oyun, zıp zıp oyunu