make political mileage

  1. Verb politikada kilometre yapmak
  2. Verb politik çıkar sağlamak için fırsat yakalamak