market level

  1. fiyat düzeyi
menkul değerler kuru düzeyi
piyasa talebi düzeyi