melt in sb's hands

  1. Verb (para) birinin elinde eriyip gitmek