memorandum clause

  1. deniz sigorta poliçesinde hariç tutulan hususlar listesi
  2. (deniz sigortası) sigortacıyı niteliği gereği çabuk bozulan şeylere vaki olacak zararlardan ya da önemsiz
    zararlardan sorumluluk dışı tutan kloz