mitigate

  1. Verb yatış(tır)mak, (ağrı vb.) hafifle(t)mek/azal(t)mak.
    to mitigate a person's anger. to mitigate pain.
    to mitigate the effects of war.
  2. Verb (bir kimseyi) yumuşatmak, mülâyimleştirmek, itidale sevk etmek, ılımlaştırmak.
hafifletici sebep Noun, Criminal Law
zarar ziyanını hafifletmek Verb
bir cezayı hafifletmek Verb