nexus

  1. Noun bağ, rabıta.
    the traditional nexus: töresel/ananevî bağ.
  2. Noun (birbirine bağlı şeylerden oluşan) dizi, küme, grup.
piyasa ilişkisi