nohut

  1. Noun, Food-Kitchen chick-pea
  2. Noun, Food-Kitchen garbanzo
  3. pea
  4. Noun, Food-Kitchen chickpea
teeny-tiny house Noun

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Baklagillerden, sarımtırak çiçekli, 50 santim boyunda, ... yetiştirilen bir yıllık bitki