nominal cost

  1. nominal masraf (paranın satın alma gücündeki değişikliklere bakılmaksızın yapılmış olan masraf değerlendirmesi
  2. nominal masraf