nominate

  1. aday/namzet göstermek, adaylığa seçmek.
    He is nominated for the presidency: Başkanlığa aday gösterildi.
  2. atamak, tayin etmek, nasbetmek, görevlendirmek.
    The President nominated him as his representative at the meeting.
  3. ad/unvan/isim vermek, adlandırmak, tesmiye etmek.
  4. belirtmek, tayin/tespit etmek, saptamak.
  5. adlı, isimli, adında, isminde.
aday gösterme Noun, Law
kanunen tayin olunan vasiyeti tenfiz memuru
(hayat sigortası) lehdar tayin etmek Verb
aday göstermek Verb
birini bir mevkiye aday göstermek Verb
birini başkanlığa aday göstermek Verb
yeni bir müdür atamak Verb
hakem tayin etmek Verb
bir vasiyeti infaz için birini atamak Verb
birini bir mevkie atamak Verb
birini belediye başkanlığına aday göstermek Verb