non compliance

  1. riayet etmeme
uymama, uymazlık, uygunsuzluk. Adjective
itaatsizlik, riayetsizlik, baş eğmeme, karşı gelme. Adjective
riayetsizlik Noun