occupy the enemy's capital

  1. Verb düşmanın başkentini işgal etmek