payroll tax

  1. parafiskal gelirler
  2. bordro vergisi
  3. istihdam vergisi
  4. (US) ücretlerden alınan vergi
  5. maaştan kesilen vergi
  6. ücretlerden alınan vergi
(US) sosyal sigorta işveren payı
sosyal sigorta işveren payı