people of all ranks

  1. her sınıf halk
  2. her sınıf halktan