permit

 1. izin vermek, müsaade etmek.
  permit me to explain.
 2. ruhsat vermek, serbest bırakmak.
  The law permits the sale of such drugs.
 3. razı olmak, gözyummak, müsamaha etmek.
  I cannot permit such cruelty.
 4. imkân/fırsat vermek.
  Vents to permit the escape of gases.
 5. izin, müsaade, izin tezkeresi.
 6. ruhsat(name) lisans.
  a permit permit.
 7. onay, icazet.
açık izin Noun, Law
ruhsatnâme
hava taşıyıcısı lisansı
hava taşıyıcısı izni
inşaat ruhsatı Noun, Construction
inşaat izni
yapı ruhsatı Noun, Construction
(US) inşaat izni
(US) defin izni
(US) gömme izni
sivil havacılık lisansı Noun, Transport
yapı ruhsatı Noun, Construction
inşaat ruhsatı Noun, Construction
gümrük izni
gümrük izin zni belgesi
gümrük müsaadesi Noun
gümrük izin belgesi
gümrük izni
gümrük permisi
yıkma izni
ibra müsaadesi Noun
boşaltma izni
oturma müsaadesi Noun
giriş izni
giriş müsaadesi Noun
döviz permisi
çıkış izni
memleketten çıkış izni
ihracat müsaadesi Noun
ihraç izni
ihracat izni
ihracat permisi
izni uzatmak Verb
balık avlama ruhsatı
(US) balık avlama izni
balık avlanma izni
balık ruhsatı
döviz permisi
resmi izin
hükümet izni
permi sahibi
inşaat izni
avlanma izni
(US) av müsaadesi Noun
(US) avlama izni
av müsaadesi Noun
göçmen izni
ithal izni
ithal permisi Noun, Public Administration
ithalat izni
ithal müsaadesi Noun
ruhsat vermek Verb
(Br) çalışma izni
karaya çıkış izni
yük boşaltma izni
polisin verdiği bir yerden ayrılabilme izni
polisin verdiği bir yerden ayrılma izni
yükleme müsaadesi Noun
yükleme izni
iskân izni Noun, Construction
genel izin
işleme izni
üretim izni
satın alma izni
satın alma müsaadesi Noun
satın alma izni
onarım ruhsatı
ikamet izni
oturma belgesi
ikamet tezkeresi Noun, Law
ikametgâh izni
oturma izni Noun, Law
oturma izni
satış müsaadesi Noun
özel izin
kalma izni
oturma müsaadesi Noun
transit izni
transit permisi
seyahat müsaadesi Noun
ziyaretçi izni
(hapishane) ziyaretçi izni
hava müsait olduğu takdirde
bir izni geri almak Verb
bir iznin geri alınması
çalışma izni Noun, Employment
yazılı izin
ateşli silah taşıma ruhsatı
memleket dahilinde kullanılmak üzere gümrük vergisinden muafiyet
izin sahibi
izin zni sahibi
müsaadenin verildiği yer
pul yerine posta ücretinin gönderici tarafından ödenmiş olduğu özel baskı işaretiyle gönderilen posta
gecikme kabul etmemek Verb
ruhsat numarası
ihracat müsaadesi Noun
ithal müsaadesi Noun
gecikme kabul etmemek Verb
oturma müsaadesi Noun
gümrük müsaadesi Noun
izin için gerekli şartlar
izin zni için gerekli şartlar Noun
izin zni sistemi
izin sistemi
gümrük makbuzu ile geçmek Verb
izin zni vermek Verb
geçmelik, geçiş izni/ vizesi.
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Noun, Organizations