1. izin vermek, müsaade etmek.
  permit me to explain.
 2. ruhsat vermek, serbest bırakmak.
  The law permits the sale of such drugs.
 3. razı olmak, gözyummak, müsamaha etmek.
  I cannot permit such cruelty.
 4. imkân/fırsat vermek.
  Vents to permit the escape of gases.
 5. izin, müsaade, izin tezkeresi.
 6. ruhsat(name) lisans.
  a permit permit.
 7. onay, icazet.
açık izin İsim, Hukuk
ruhsatnâme
hava taşıyıcısı lisansı
hava taşıyıcısı izni
inşaat ruhsatı İsim, İnşaat
inşaat izni
yapı ruhsatı İsim, İnşaat
(US) inşaat izni
(US) defin izni
(US) gömme izni
sivil havacılık lisansı İsim, Ulaşım
yapı ruhsatı İsim, İnşaat
inşaat ruhsatı İsim, İnşaat
gümrük izni
gümrük izin zni belgesi
gümrük müsaadesi İsim
gümrük izin belgesi
gümrük izni
gümrük permisi
yıkma izni
ibra müsaadesi İsim
boşaltma izni
oturma müsaadesi İsim
giriş izni
giriş müsaadesi İsim
döviz permisi
çıkış izni
memleketten çıkış izni
ihracat müsaadesi İsim
ihraç izni
ihracat izni
ihracat permisi
izni uzatmak Fiil
balık avlama ruhsatı
(US) balık avlama izni
balık avlanma izni
balık ruhsatı
döviz permisi
resmi izin
hükümet izni
permi sahibi
inşaat izni
avlanma izni
(US) av müsaadesi İsim
(US) avlama izni
av müsaadesi İsim
göçmen izni
ithal izni
ithal permisi İsim, Kamu Yönetimi
ithalat izni
ithal müsaadesi İsim
ruhsat vermek Fiil
(Br) çalışma izni
karaya çıkış izni
yük boşaltma izni
polisin verdiği bir yerden ayrılabilme izni
polisin verdiği bir yerden ayrılma izni
yükleme müsaadesi İsim
yükleme izni
iskân izni İsim, İnşaat
genel izin
işleme izni
üretim izni
satın alma izni
satın alma müsaadesi İsim
satın alma izni
onarım ruhsatı
ikamet izni
oturma belgesi
ikamet tezkeresi İsim, Hukuk
ikametgâh izni
oturma izni İsim, Hukuk
oturma izni
satış müsaadesi İsim
özel izin
kalma izni
oturma müsaadesi İsim
transit izni
transit permisi
seyahat müsaadesi İsim
ziyaretçi izni
(hapishane) ziyaretçi izni
hava müsait olduğu takdirde
bir izni geri almak Fiil
bir iznin geri alınması
çalışma izni İsim, İstihdam
yazılı izin
ateşli silah taşıma ruhsatı
memleket dahilinde kullanılmak üzere gümrük vergisinden muafiyet
izin sahibi
izin zni sahibi
müsaadenin verildiği yer
pul yerine posta ücretinin gönderici tarafından ödenmiş olduğu özel baskı işaretiyle gönderilen posta
gecikme kabul etmemek Fiil
ruhsat numarası
ihracat müsaadesi İsim
ithal müsaadesi İsim
gecikme kabul etmemek Fiil
oturma müsaadesi İsim
gümrük müsaadesi İsim
izin için gerekli şartlar
izin zni için gerekli şartlar İsim
izin zni sistemi
izin sistemi
gümrük makbuzu ile geçmek Fiil
izin zni vermek Fiil
geçmelik, geçiş izni/ vizesi.
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri