perseverance

  1. Noun sebat, azim, ikdam.
  2. Noun ısrar, inat, direnme, taannüt.
  3. Noun (Kalvinizmde) Allahın seçkin kullarına devamlı lûtfu.