perseverance

  1. İsim sebat, azim, ikdam.
  2. İsim ısrar, inat, direnme, taannüt.
  3. İsim (Kalvinizmde) Allahın seçkin kullarına devamlı lûtfu.