postpone

  1. Verb ötelemek
  2. Transitive Verb ertelemek, geri/sonraya bırakmak, tehir etmek, geciktirmek.
    We are postponing our trip until July.
  3. Transitive Verb (a) geri/ikinci plânda bırakmak, ikinci plâna atmak, (b) sonra yerleştirmek/getirmek.
    to postpone an adjective.
bir şeyi dilediği gibi ertelemek Verb
ertelenmiş teslim Noun, Criminal Law
bir defni ertelemek Verb
bir randevuyu ertelemek Verb
tarihi ertelemek Verb
bir tarihi ertelemek Verb
borcu ötelemek Verb, Banking
bir kararı ertelemek Verb
bir duruşmayı ertelemek Verb
bir yolculuğu ertelemek Verb
bir sorunu bir hafta ertelemek Verb
bir toplantıyı ertelemek Verb
ihbarı ertelemek Verb
bir ihbarı ertelemek Verb
bir soruyu toplantının sonuna bırakmak Verb
soru yu toplantının sonuna bırakmak Verb
bir vadeyi uzatmak Verb
bir duruşmayı ertelemek Verb
duruşmayı ertelemek Verb
bir dilekçeye verilecek cevabı geciktirmek Verb
kararı ertelemek Verb
ödemeyi ertelemek Verb
bir meblağın ödenmesini ertelemek Verb
talik etmek Verb
vergi ödemeyi erteleme başvurusu
vergiyi ödemeyi erteleme başvurusu