practitioner

  1. Noun pratisyen, mesleğini/sanatını icra eden kimse, mesleğinde çalışan kimse.
    medical practitioner: pratisyen doktor.
  2. Noun (Hristiyanlarda) üfürükçü: hasta iyileştirmeye izinli kimse.
acil pratisyen hekimi Noun, Employment
aile pratisyen doktoru
pratisyen doktor, ihtisas yapmamış doktor. Noun
tasfiye memuru
serbest avukatlık yapan şahıs
semt pratisyen hekimi
pratisyen hekim
yetkili pratisyen hekim
pratisyen hekimi çok çalıştırarak istismar etmek Verb
(Br) vergi danışmanı
ehliyetsiz pratisyen doktor