practitioner

  1. İsim pratisyen, mesleğini/sanatını icra eden kimse, mesleğinde çalışan kimse.
    medical practitioner: pratisyen doktor.
  2. İsim (Hristiyanlarda) üfürükçü: hasta iyileştirmeye izinli kimse.
acil pratisyen hekimi İsim, İstihdam
aile pratisyen doktoru
pratisyen doktor, ihtisas yapmamış doktor. İsim
tasfiye memuru
serbest avukatlık yapan şahıs
semt pratisyen hekimi
pratisyen hekim
yetkili pratisyen hekim
pratisyen hekimi çok çalıştırarak istismar etmek Fiil
(Br) vergi danışmanı
ehliyetsiz pratisyen doktor