premise

 1. premiss ile ayni anlama gelir. öncül, kaziye, tasımda kendilerinden sonuç çıkarılan önermelerden
  biri. major premise: büyük önerme, kübra. minor premise: küçük önerme, suğra.
 2. varsayım, faraziye.
  I'm rather questioning whether the whole premise is correct.
  in these premises:
  bu şartlar altında, bu duruma göre.
 3. mülk, emlâk, ev/han vb. bina ve bunu içine alan arazi (bahçe vb.).
  on the premises: bina müştemilâtı
  içinde.
  “These are private premises. Keep off my premises!” shouted the owner.
  see someone off the premises: birini kapı dışarı etmek.
  No one allowed on the premises: Buraya girilmez!
 4. (önerme/tartışma nedeni olarak) ileri/öne sürmek, beyan etmek.
 5. varsaymak, mevcut olduğunu farzetmek/ima etmek.
 6. önermek.
 7. (tanıtma/açıklama yoluyla) önceden belirtmek.
bir katın kirası