premium pay

  1. fazla mesai
  2. tatil sırasında çalışma
  3. gece mesaisi
  4. vb için ödenen ek ücret
bir acenteye prim ödemek Verb
sigorta şirketine prim ödemek Verb