produce an invention

  1. Verb bir icatta bulunmak
  2. Verb bir icat yapmak
bir buluşun semeresi