progress of a disease

  1. bir hastalığın ilerlemesi