prolific

  1. Adjective üretken, doğurgan, velût, bol ürün/meyva veren, mahsuldar.
  2. Adjective bereketli, verimli, semereli.
üretken yazar
üretken yazar