provide non-repayable aid

  1. Verb geri ödemesi olmayan yardım sağlamak
  2. Verb geri ödemesiz bir yardım sağlamak