pull sb's teeth

  1. Verb birinin dişlerini çekmek