pull to pieces

  1. çürütmek, cerhetmek, yanlışlığını kanıtlamak.
    He pulled their argument to pieces. (b) kusur bulmak,
    kusurlarını/noksanlarını meydana çıkarmak.
  2. paramparça etmek,
    pull someone to pieces: birini şiddetle tenkit etmek, didik didik etmek.
bir yazarın eleştirilmedik yanını bırakmamak Verb