pull together

  1. (a) yapıp çatmak, elde bulunanlarla meydana getirmek, düzenlemek, düzene sokmak, çeki düzen vermek, işler
    hale getirmek.
    The directors called an experienced man to pull the department together. (b) işbirliği yapmak.
kendine gelmek, kendine (hislerine/sinirlerine) hâkim olmak.
birlikte iyi çalışmak Verb