pull well with …

  1. … ile anlaşmak, uyum sağlamak, ayak uydurmak, işbirliği yapmak.