put someone in the picture

  1. Verb birine bir olayı anlatmak