raise children

  1. Verb, Child Care çocuk büyütmek, çocuk yetiştirmek