range oneself with the enemy

  1. Verb düşmanla bir olmak
  2. Verb düşmanın tarafını tutmak