reaction

 1. Noun tepki, ters-etki, aksi tesir, aksülamel.
 2. Noun gericilik, irtica.
 3. Noun yanıt, cevap, karşılık, mukabele, yankı.
  The nation's reaction to the President's speech. The announcement
  of the new government budget brought an immediate reaction in the stock market.
 4. Noun, Psychology tepki: dış uyaranlara karşı canlıların davranımı.
 5. Noun, Medicine tepki, tepkime, reaksiyon: canlı organizmanın tedavi vb. maksadıyla verilen maddelere karşı cevabı/tepkisi/değişimi.
 6. Noun, Chemistry tepkime, reaksiyon, tepkileşim: yükün (iyon), atom, ya da moleküllerin başka yükün/atom /moleküllere dönüşmesi.
 7. Noun, Mechanics tepki, karşı tesir: bir sistemin dış kuvvete karşı gösterdiği eşit ve zıt kuvvet.
  Action and reaction
  are equal and opposite.
 8. Noun
  nuclear reaction ile ayni anlama gelir. çekirdeksel tepkileşim: foton, elektron, yükün (iyon)
  gibi parçacıklarla bombardıman edilen çekirdeğin nükleon, alfa zerreciği ve atom ağırlığı hemen hemen aynı yeni bir çekirdeğe dönüşüm süreci.
tepkime
asit-baz tepkimesi Noun, Engineering
etki ve tepki Noun
akut stres tepkisi Noun, Psychology
katılma reaksiyonu Noun, Chemistry
katılma tepkimesi Noun, Chemistry
alerjik reaksiyon
döneç tepkisi, armatür reaksiyonu: bir dinamonun armatüründen geçen akımın ürettiği mıknatıssal alan
yüzünden esas mıknatıssal alanın (mıknatıssal akı yoğunluğunun) uğradığı değişiklik.
(US) işçi sınıfının tepkisi
satın alıcı tepkisi
zincirleme tepkileşim. Noun, Physics
zincirleme tepkime. Noun, Chemistry
zincirleme olaylar: birinin oluşu ötekinin vukuuna yol açan olaylar dizisi. Noun
kimyasal reaksiyon Noun, Chemistry
kimyasal tepkime Noun, Chemistry
rakiplerin tepkisi
tüketici tepkisi
belirli bir uyarım karşısında tüketici toplumunun davranışı
dehidrasyon tepkimesi Noun, Biology
gerici güçler Noun
etki-tepki yasası: etkinin tepkiye eşit olduğunu ifade eden mekanik yasası, hareketin 3'üncü yasası. Noun
borsa tepkisi
karışık tepki
zincirleme nükleer reaksiyon Noun, Chemistry
reaction ile ayni anlama gelir. çekirdeksel tepkileşim: foton, elektron, yükün (iyon) gibi parçacıklarla
bombardıman edilen çekirdeğin nükleon, alfa zerreciği ve atom ağırlığı hemen hemen aynı yeni bir çekirdeğe dönüşüm süreci.
tersinir tepkime Noun, Chemistry
tersinir reaksiyon Noun, Chemistry
akis uyandırmak Verb
sert tepki
standart tepki
gerici parti
kurların hafif düşmesi
zincirleme reaksiyon başlatmak Verb
aksi tesir
aksülamel
seçmen tepkisi
frengi teşhis testi. Noun
tepkili motor: ekzosunun tepkimesi ile hareket sağlayan motor. Noun
tepki geliştirme: bilinç dışı duygu ve eğilimleri, karşıt duygu ve davranışlarla açığa vurma (korkunun
saldırganlık, nefretin saygı/sevgi olarak gösterilmesi gibi).
Noun
tepkili motor: ekzosunun tepkimesi ile hareket sağlayan motor. Noun
maliyetin fiyatlara etkisi
borsadaki reaksiyon
tepki zamanı: uyarı ile tepki arasında geçen zaman. Noun
bir habere karşı gösterilen reaksiyon
bir teklife karşı gösterilen tepki
Acil Müdahale Gücü