recoup oneself for an injury

  1. Verb uğranılan bir zararı tazmin ettirmek