request

 1. Noun, Law talep
 2. Noun istek, talep, dilek.
  a request for help: yardım dileği.
 3. Noun rica, niyaz, temenni.
  grant a request: ricayı kabul etmek.
 4. Noun dilekçe, istida, arzuhal.
 5. Noun istenilen şey.
 6. Noun revaç, rağbet.
  in (great) request = much in request: çok revaçta/rağbette.
 7. Transitive Verb istemek, dilemek, talep etmek.
  He requested a loan from the bank.
 8. Transitive Verb yalvarmak, niyaz etmek.
  He requested her to stay longer.
 9. Transitive Verb rica/istirham etmek.
  I requested them to stop making such a noise.
yarışan talepler Noun, Civil Law
kendi talebi üzerine
istasyona (istendiğinde) tren biletini göstermek Verb
bir talepten vazgeçme
bir ricayı yerine getirmek Verb
bir talebi kabul etmek Verb
bir talep karşılamak Verb
bir talebi olumlu karşılamak Verb
birinin ricası üzerine hareket etmek Verb
bir talepte ısrarlı olmak Verb
dilekçeyi kabul etmek Verb
bir başvuruyu kabul etmek Verb
temyiz talebi
bütçe tasarısı
malların tanıtılması için ayrılan fon
ödenek talebi
tahsisat talebi
bir ricayı yerine getirmek Verb
yetki talebi
revaçta olmak (olmamak Verb
talep üzerine verilmek Verb
bütçe talebi
katalog talep üzerine ücretsiz gönderilir
katalog talep üzerine ücretsiz gönderilir
birinin ricası üzerine gelmek Verb
talebi karşılamak Verb
talebi yerine getirmek Verb
ricayı karşılamak Verb
ricayı yerine getirmek Verb
bir talebe rıza gösterme
bir ricanın çaresine bakmak Verb
rica çaresine bakmak Verb
bir ricayı geri çevirmek Verb
iskonto talebi
bir talepname hazırlamak Verb
ölmeden önce son talep
ciddi rica
talep formu Noun
resmi talep
bir ricayı yerine getirmek Verb
ricayı yerine getirmek Verb
bir talebi yerine getirmek Verb
artık revaçta olmamak Verb
bir talep üzerine
pek revaçta olmama
revaçta
aranan
ilk ateş isteği
talep mektubu
talep mektubu
istek üzerine bilgi malzemesi gönderilir
borç talebi
ricada bulunmak Verb
bir ricada bulunmak Verb
vasiyet etmek Verb
para talebi
çiçek gönderilmemesi rica olunur
istek üzerine, istenildiği takdirde, istenilirse.
The band will play on request.
fazla mesai yapma talebi
(gümrük memurları) fazla mesai yapma talebi
talep üzerine ödeme
reklam verenin bir gazete ya da dergide ya da radyo ya da televizyonda belirli bir yeri istemesi
bir dilekçeye verilecek cevabı geciktirmek Verb
bir ricayı reddetmek Verb
bir talebi reddetmek Verb
bir talebi reddetmek Verb
bir ricayı yenilemek Verb
tekit etmek Verb
bir talebi yenilemek Verb
istifa talebi
(US) gönderilen şahıs adreste bulunmadığı takdirde iadesi ricası
gönderilen şahsın evde bulunmadığı takdirde iadesi ricası
rica üzerine göndermek Verb
talep üzerine göndermek Verb
istek parçası Noun, Music
özel rica
özel talep
(otobüs) istek üzerine durmak Verb
ihtiyari duraklarda yolcunun isteği üzerine durmak Verb
bir talebi olumlu karşılamanın uygunluğu konusu
birinin talebini iyi karşılamak Verb
...'in ilk talebi üzerine Adverb, Law
acil talep
izin talebi
(US) izin talebi
boşuna rica
ücret talebi
birini ricalarıyla usandırmak Verb
bir talebin geri alınması
yazılı talep
oy istemek Verb
borç istemek Verb
görüşme talebinde bulunmak Verb
temdit talebinde bulunmak Verb
süre temdidi istemek Verb
bir fikir istemek Verb
bir fikir istemek Verb
(Br) izin talebi
fikir isteme
fikri isteme
iptal talep bii
(sipariş edilen malların) teslimini talep etme
vergilerin azaltılması talebi
vergilerin azaltılması talebi
suçlunun iadesi talebi Noun, Law
yardım talebi
izin talebi
adli yardım talebi Noun, Law
geçici tutuklama talebi Noun, International Law
fiyat teklifi isteme
davanın sevk edilmesi Noun, International Law
geri satın alma talebi
tecil istidası Noun
talep formu Noun
yazılı talep
bilgi istemek Verb
bilgi rica etmek Verb
açıklamada bulunmasını isteme
temyiz başvurusu Noun, Law
davaların birleştirilmesi talebi
ödeme talebinde bulunmak Verb
ödeme talep etmek Verb
izin istemek Verb
ihtiyari durak
huzuruyla şeref vermesini rica etmek Verb
isteği/talebi/ricası üzerine.
The band is playing his song by request of the Queen.
yardım talebinin reddi Noun
rica bulunmak Verb
durmadan yardım isteyerek birini sıkmak Verb
bir talebi birine havale etmek Verb
kredi talebini reddetmek Verb
kredi talepni reddetmek Verb
tamamlayıcı bilgi rica etme
...'in talebiyle Adverb
...'in talebi üzerine Adverb
...'in talebi üzerine Adverb
...'in talebiyle Adverb