1. İsim, Hukuk talep
 2. İsim istek, talep, dilek.
  a request for help: yardım dileği.
 3. İsim rica, niyaz, temenni.
  grant a request: ricayı kabul etmek.
 4. İsim dilekçe, istida, arzuhal.
 5. İsim istenilen şey.
 6. İsim revaç, rağbet.
  in (great) request = much in request: çok revaçta/rağbette.
 7. Geçişli Fiil istemek, dilemek, talep etmek.
  He requested a loan from the bank.
 8. Geçişli Fiil yalvarmak, niyaz etmek.
  He requested her to stay longer.
 9. Geçişli Fiil rica/istirham etmek.
  I requested them to stop making such a noise.
yarışan talepler İsim, Medeni Hukuk
kendi talebi üzerine
istasyona (istendiğinde) tren biletini göstermek Fiil
bir talepten vazgeçme
bir ricayı yerine getirmek Fiil
bir talebi kabul etmek Fiil
bir talep karşılamak Fiil
bir talebi olumlu karşılamak Fiil
birinin ricası üzerine hareket etmek Fiil
bir talepte ısrarlı olmak Fiil
dilekçeyi kabul etmek Fiil
bir başvuruyu kabul etmek Fiil
temyiz talebi
bütçe tasarısı
malların tanıtılması için ayrılan fon
ödenek talebi
tahsisat talebi
bir ricayı yerine getirmek Fiil
yetki talebi
revaçta olmak (olmamak Fiil
talep üzerine verilmek Fiil
bütçe talebi
katalog talep üzerine ücretsiz gönderilir
katalog talep üzerine ücretsiz gönderilir
birinin ricası üzerine gelmek Fiil
talebi karşılamak Fiil
talebi yerine getirmek Fiil
ricayı karşılamak Fiil
ricayı yerine getirmek Fiil
bir talebe rıza gösterme
bir ricanın çaresine bakmak Fiil
rica çaresine bakmak Fiil
bir ricayı geri çevirmek Fiil
iskonto talebi
bir talepname hazırlamak Fiil
ölmeden önce son talep
ciddi rica
talep formu İsim
resmi talep
bir ricayı yerine getirmek Fiil
ricayı yerine getirmek Fiil
bir talebi yerine getirmek Fiil
artık revaçta olmamak Fiil
bir talep üzerine
pek revaçta olmama
revaçta
aranan
ilk ateş isteği
talep mektubu
talep mektubu
istek üzerine bilgi malzemesi gönderilir
borç talebi
ricada bulunmak Fiil
bir ricada bulunmak Fiil
vasiyet etmek Fiil
para talebi
çiçek gönderilmemesi rica olunur
istek üzerine, istenildiği takdirde, istenilirse.
The band will play on request.
fazla mesai yapma talebi
(gümrük memurları) fazla mesai yapma talebi
talep üzerine ödeme
reklam verenin bir gazete ya da dergide ya da radyo ya da televizyonda belirli bir yeri istemesi
bir dilekçeye verilecek cevabı geciktirmek Fiil
bir ricayı reddetmek Fiil
bir talebi reddetmek Fiil
bir talebi reddetmek Fiil
bir ricayı yenilemek Fiil
tekit etmek Fiil
bir talebi yenilemek Fiil
istifa talebi
(US) gönderilen şahıs adreste bulunmadığı takdirde iadesi ricası
gönderilen şahsın evde bulunmadığı takdirde iadesi ricası
rica üzerine göndermek Fiil
talep üzerine göndermek Fiil
istek parçası İsim, Müzik
özel rica
özel talep
(otobüs) istek üzerine durmak Fiil
ihtiyari duraklarda yolcunun isteği üzerine durmak Fiil
bir talebi olumlu karşılamanın uygunluğu konusu
birinin talebini iyi karşılamak Fiil
...'in ilk talebi üzerine Zarf, Hukuk
acil talep
izin talebi
(US) izin talebi
boşuna rica
ücret talebi
birini ricalarıyla usandırmak Fiil
bir talebin geri alınması
yazılı talep
oy istemek Fiil
borç istemek Fiil
görüşme talebinde bulunmak Fiil
temdit talebinde bulunmak Fiil
süre temdidi istemek Fiil
bir fikir istemek Fiil
bir fikir istemek Fiil
(Br) izin talebi
fikir isteme
fikri isteme
iptal talep bii
(sipariş edilen malların) teslimini talep etme
vergilerin azaltılması talebi
vergilerin azaltılması talebi
suçlunun iadesi talebi İsim, Hukuk
yardım talebi
izin talebi
adli yardım talebi İsim, Hukuk
geçici tutuklama talebi İsim, Uluslararası Hukuk
fiyat teklifi isteme
davanın sevk edilmesi İsim, Uluslararası Hukuk
geri satın alma talebi
tecil istidası İsim
talep formu İsim
yazılı talep
bilgi istemek Fiil
bilgi rica etmek Fiil
açıklamada bulunmasını isteme
temyiz başvurusu İsim, Hukuk
davaların birleştirilmesi talebi
ödeme talebinde bulunmak Fiil
ödeme talep etmek Fiil
izin istemek Fiil
ihtiyari durak
huzuruyla şeref vermesini rica etmek Fiil
isteği/talebi/ricası üzerine.
The band is playing his song by request of the Queen.
yardım talebinin reddi İsim
rica bulunmak Fiil
durmadan yardım isteyerek birini sıkmak Fiil
bir talebi birine havale etmek Fiil
kredi talebini reddetmek Fiil
kredi talepni reddetmek Fiil
tamamlayıcı bilgi rica etme
...'in talebiyle Zarf
...'in talebi üzerine Zarf
...'in talebi üzerine Zarf
...'in talebiyle Zarf
talepname Hukuk