responsibility area

  1. Noun sorumluluk alanı
sorumluluk alanı Noun