result in failure

  1. Verb başarısızlıkla sonuçlanmak