retaliate

  1. Verb
    retaliate against/by: misillemek, misli ile mukabele etmek, misilleme/mukabelei bilmisil yapmak.

    When one of their soldiers was killed, the occupation army retaliated by killing hostages.
  2. Verb aynen karşılık vermek, mukabelede bulunmak, öcünü almak.
    to retaliate on someone: birinden öcünü almak.
düşmanına misilleme yapmak Verb
davacının isnat ettiği suçu kendisine yüklemek Verb