sanguine

  1. Adjective şen, neşeli, ümitli, ümit dolu.
  2. Adjective al, kırmızımsı, kanlı canlı.
    a sanguine complexion.
  3. Adjective (eski fizyolojide) demevî.
  4. Adjective kızıl, kan rengi.